(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án xây dựng NMN Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, công suất: 30.000 m3/ngđ

Date: 2014-03-26 16:50:10


Dự án xây dựng NMN Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, công suất: 30.000 m3/ngđ - Vốn WB. Thudo Weico liên danh với tư vấn GHD (Úc) trong công tác lập FS, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, hợp đồng ký với Ban QLDA Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (MABUTIP) – Bộ Xây Dựng.

Tên dự án : Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam  lần 2 – Vốn WB

Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và TP Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.

Tên khách hàng: Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị - MABTIP - Bộ Xây dựng và Công ty tư vấn GHD - Australia

Ngày bắt đầu : 08/2009

Ngày hoàn thành : 05/2012

Chủ trì: ThS. Nguyễn Mạnh Thắng; ThS. Nguyễn Huy Khôi

Kỹ sư chủ chốt: Nguyễn Trường Sơn, Bùi Việt Trung, Đinh Thị Hằng, Nguyễn Tuấn Long

Mô tả chi tiết Dự án:

Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam - lần 2 của Bộ Xây dựng đánh giá khả năng cấp nước và quy mô dùng nước của các đô thị Việt Nam. Công ty CP Nước, Môi trường và Hạ tầng kỹ thuật Thủ Đô liên kết với Công ty GHD Australia thực hiện dự án này. Thudo Weico lập dự án tiền khả thi cho tiểu dự án cấp nước cho thị xã Uông Bí tỉnh Quảng Ninh và tiểu dự án cấp nước thành phố Tam kỳ tỉnh Quảng Nam; lập dự án nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết cho tiểu dự án cấp nước thành phố Tam kỳ tỉnh Quảng Nam

Dự án gồm có các hạng mục công trình như sau:

  + Xây dựng hệ thống cấp nước cho thị xã Uông Bí tỉnh Quảng Ninh với công suất 15.000 m3/ngđ bao gồm đầy đủ các hạng mục: Tuyến ống nước thô D600-L=10 Km, hồ chứa nước thô, nhà máy xử lý nước sạch công suất 15.000 m3/ngđ; hệ thống mạng lưới truyền dẫn, phân phối DN200-DN800; mạng lưới đường ống cấp 3 DN50-63 với tổng chiều dài khoảng 150 Km và khoảng 12.000 đồng hồ cấp nước vào nhà. Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 230 tỷ VNĐ.

  + Xây dựng hệ thống cấp nước cho thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam với công suất 15.000 m3/ngđ bao gồm đầy đủ các hạng mục: Tuyến ống nước thô D600-L=7 Km, nhà máy xử lý nước sạch công suất 15.000 m3/ngđ; hệ thống mạng lưới truyền dẫn, phân phối DN200-DN800; mạng lưới đường ống cấp 3 DN50-63 với tổng chiều dài khoảng 180 Km và khoảng 11.000 đồng hồ cấp nước vào nhà. Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 380 tỷ VNĐ.

Mô tả dịch vụ mà công ty thực sự tham gia:

- Thu thập số liệu, điều tra và khảo sát

- Khảo sát Kinh tế xã hội, khảo sát cam kết sử dụng nước

- Khảo sát địa chất thủy văn, khoan khảo sát địa chất công trình, đo đạc khảo sát địa hình

- Xác định phương án kỹ thuật của hệ thống

- Lập các Báo cáo tiền khả thi, khả thi, lập tổng mức đầu tư cho dự án

- Xác định tổng mức đầu tư, tính toán kinh tế, tài chính cho dự án

- Thiết kế cơ sở và thuyết minh thiết kế

- Thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán, dự toán chi tiết cho tiểu dự án thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam 

Tổng mức đầu tư (theo khái toán): 600 Tỷ VNĐ (thời điểm 2009)

 

Tin khác