(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án đầu tư cải tạo NMN Cầu Đỏ công suất 170.000 m3/ngđ.

Date: 2014-03-26 16:51:18


Dự án xây dựng NMN Cầu Đỏ - Đà Nẵng, công suất: 170.000 m3/ngđ - Vốn WB, là nhà máy cấp nước có công suất lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ và Thudo Weico thực hiện công tác thiết kế cải tạo, nâng công suất nhà máy, lập tổng dự toán và dự toán chi tiết cho dự án.

Tên dự án: Dự án đầu tư cải tạo NMN Cầu Đỏ công suất 170.000 m3/ngđ.

Địa điểm thực hiện dự án: TP. Đà Nẵng

Tên khách hàng: Công ty Cấp nước TP. Đà Nẵng

Ngày bắt đầu : 01/2011

Ngày hoàn thành : 07/2011

Giá trị đạt được của dịch vụ: 260 triệu VNĐ ~ 12.600 USD

Chủ trì: ThS. Nguyễn Mạnh Thắng

Kỹ sư chủ chốt: KS. Lương Văn Mạnh, KS. Nguyễn Thanh Tùng

Mô tả chi tiết Dự án:

NMN Cầu Đỏ là nhà máy nước sạch có công suất lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ, cấp nước cho TP. Đà Nẵng. Do nhu cầu cấp nước tăng cao nên nhà máy cần được thiết kế cải tạo mở rộng và nâng công suất lên 170.000 m3/ngđ và vẫn phải đảm bảo cấp nước liên tục trong quá trình xây dựng cải tạo.

Mô tả dịch vụ mà công ty thực sự tham gia:

- Khảo sát thực địa công nghệ hiện có của nhà máy.

- Khảo sát đánh giá nguồn nước thô sông Cu Đê.

- Đề xuất phương án cải tạo, nâng công suất.

- Thiết kế thi công cải tạo hệ thống bể lọc, bể lắng Lamen, bể trộn,...

- Lập dự toán chi tiết, tổng dự toán công trình.

 

Tin khác