(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Date: 2014-03-26 16:52:56


Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án 3 thành phố: Cao Lanh, Mỹ Tho và Trà Vinh - Vốn WB, Thudo Weico là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật (Tư vấn TA) cho Bộ Xây dựng, các Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn lập FS, thiết kế cơ sở, khái toán tổng mức đầu tư và lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu cho tiểu dự án của 3 thành phố này.

Tên dự án : Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Địa điểm thực hiện dự án: Các thành phố Cao Lãnh, Mỹ Tho, Trà Vinh

Tên khách hàng: Cục phát triển đô thị – Bộ Xây dựng

Ngày bắt đầu: 12/2010

Ngày hoàn thành: 12/2011

Giá trị đạt được của dịch vụ: 1,81 tỷ VNĐ ~ 98.000 USD

Tên các viên chức chủ chốt (Giám đốc Dự án/ Cán bộ Điều phối, Trưởng đoàn) có trách nhiệm thực hiện Dự án :   

Chủ trì: ThS. Nguyễn Huy Khôi

Kỹ sư chủ chốt: ThS. Nguyễn Mạnh Thắng, TS. Phạm Văn Hội, ThS. Phùng Thị Na

Mô tả chi tiết Dự án:

Để thực hiện chương trình nâng cấp đô thị quốc gia theo Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 8/6/2009, Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới đã tiếp tục đầu tư cho dự án thí điểm nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi có rất nhiều tồn tại của các khu nghèo đô thị và cũng là vùng dễ rủi ro bởi tác động biến đổi khí hậu.

Mục tiêu chung của dự án là: nhằm cải thiện điều kiện sống của người nghèo đô thị tại các thành phố được lựa chọn trong vùng đồng bằng sông Cửu Long; cải thiện năng lực quy hoạch và quản lý đô thị; hỗ trợ kiến thức và năng lực quản lý đô thị ở cấp quốc gia

Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ (tư vấn TA) mã số NUUP MDR02 được thực thi tại 03 thành phố là Cao Lãnh, Mỹ Tho và Trà Vinh

Mô tả dịch vụ mà công ty thực sự tham gia:

- Chuẩn bị các hướng dẫn, và tổ chức tập huấn hội thảo cho PPU/PMU/Tư vấn của Chủ đầu tư về mẫu của dự án đầu tư xây dựng công trình (FS) và các tài liệu khác;

- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật – thực địa trong giai đoạn chuẩn bị lập FS;

- Xem xét, đánh giá và xác nhận các tài liệu của dự án.

Tổng mức đầu tư (theo giá gói thầu): 215 Tỷ VNĐ (thời điểm 2010)

Sau khi hoàn thành công việc, Thudo Weico đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ Ban quản lý dự án, các đối tác, người dân địa phương và đã được UBND Thành phố Cao Lãnh trao tặng bằng khen tuyên dương về việc đạt được những thành tích tốt trong công tác tư vấn hỗ trợ Tiểu dự án Nâng cấp đô thị Thành phố Cao Lãnh.

Tin khác