(GMT + 7)

DỰ ÁN

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho 6 bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Date: 2014-03-27 10:46:44


Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho 6 bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Thudo Weico là nhà thầu tư vấn Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho dự án, bao gồm các phần việc: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán chi tiết, tổng dự toán cho toàn bộ các hạng mục của công trình.

Tên dự án: Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho 6 bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Thanh Hóa

Tên khách hàng: Các bệnh viện đa khoa: Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Bá Thước, Quan Sơn, Nông Cống, Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa

Ngày bắt đầu: 01/2009

Ngày hoàn thành: 10/2012

Giá trị đạt được của dịch vụ: 1,1 tỷ VNĐ ~ 60.000 USD

Chủ trì: ThS. Nguyễn Huy Khôi, ThS. Nguyễn Mạnh Thắng

Kỹ sư chủ chốt: KS. Trịnh Đức Hoàng, Lê Vũ Thắng, Từ Minh Thắng, Nguyễn Thị Tâm

Mô tả chi tiết Dự án: Các Bệnh viện đa khoa thuộc tuyến bệnh viện tỉnh Thanh Hóa có chức năng nhiệm vụ khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đồng bào các dân tộc 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Là đơn vị trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh sau nhiều năm hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân trong huyện nhưng vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải, nên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nguy cơ lây lan các dịch bệnh là rất cao.

Mục tiêu chính của dự án là: xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích, nhằm đẩy mạnh công tác xử lý môi trường trong tình hình hiện nay, đặc biệt là các bệnh viện bằng việc đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xây dựng cho mỗi bệnh viện 01 triạm xử lý nước thải sinh hoạt.

Dự án sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ (50%) và các nguồn vốn khác của tỉnh Thanh Hóa

Dự án gồm có các hạng mục công trình như sau:

-          Hệ thống đường ống thu gom nước thải DN50-DN200, tổng chiều dài khoảng 60 km

-          06 trạm xử lý nước thải công suất từ 150-400 m3/ngđ bao gồm đầy đủ các công trình xử lý, công trình phụ trợ, hệ thống điện động lực và điều khiển cũng như các hạng mục phụ trợ như  cổng, tường rào, san nền, thoát nước, đường vào nhà máy, đường nội bộ…

-          Mạng lưới đường ống dẫn nước thải sau xử lý DN100-DN250 với tổng chiều dài ~ 6 Km

Mô tả dịch vụ mà công ty thực sự tham gia:

- Thu thập số liệu, điều tra và khảo sát

- Xác định phương án kỹ thuật của hệ thống

- Lập các Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật

- Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

- Lập tổng dự toán và dự toán chi tiết cho dự án

Tổng mức đầu tư (theo dự toán chi tiết): 35 Tỷ VNĐ (thời điểm 2009)

Tin khác