(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và vệ sinh đô thị Núi Thành tỉnh Quảng Nam – Vốn tài trợ của Chính phủ Italia

Date: 2014-03-27 14:08:30


Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và vệ sinh đô thị Núi Thành tỉnh Quảng Nam – Vốn tài trợ của Chính phủ Italia, Thudo Weico đảm trách việc Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở cho toàn bộ dự án, bao gồm thiết kế 01 trạm xử lý nước thải công suất 10.000 m3/ngày và mạng lưới đường ống thoát nước.

Tên dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Núi Thành tỉnh Quảng Nam – Vốn ODA của chính phủ Italia

Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Quảng Nam

Tên khách hàng: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng – Công ty xây dựng và cấp thoát nước Quảng Nam

Ngày bắt đầu: 08/2008

Ngày hoàn thành: 2009

Giá trị đạt được của dịch vụ: 427 triệu VNĐ ~ 25.900 USD

Chủ trì: ThS. Nguyễn Mạnh Thắng

Kỹ sư chủ chốt: ThS. Nguyễn Triều Dương, Nguyễn Thế Trường, Nguyễn Thị Tâm

Mô tả chi tiết Dự án :

Đô thị Núi Thành là trung tâm hành chính của khu kinh tế mở Chu Lai, là nơi tái định cư của người dân nằm trong vùng bị giải toả lấy mặt bằng cho khu kinh tế mở. Hiện nay đô thị Núi Thành mà thực tế là thị trấn Núi Thành chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt.

Mục tiêu chính của dự án là: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải đáp ứng nhu cầu đến năm 2010 với khối lượng công việc chính bao gồm: Xây dựng các cống thoát nước mưa, cống thoát nước thải sinh hoạt, trạm xử lý nước thải đồng bộ với công suất 10.000m3/ngày và hệ thống thu gom chất thải rắn cho đô thị Núi Thành.

Dự án sử dụng nguồn vốn ODA của chính phủ Italia cung cấp tín dụng cho chính phủ Việt Nam

Dự án gồm có các hạng mục công trình như sau:

-          Tuyến ống áp lực D100-D400, tổng chiều dài 4.500m

-          Tuyến ống tự chảy D300-D400, tổng chiều dài 37 Km

-          08 trạm bơm trung chuyển, công suất từ 35 đến 160 l/s m3/ngđ

-          01 trạm xử lý nước thải công suất giai đoạn 1: 10.000 m3/ngđ bao gồm đầy đủ các công trình xử lý, công trình phụ trợ, hệ thống điện động lực và điều khiển cũng như các hạng mục phụ trợ như  cổng, tường rào, san nền, thoát nước, đường vào nhà máy, đường nội bộ…

Mô tả dịch vụ mà công ty thực sự tham gia:

-          Thu thập số liệu, điều tra và khảo sát

-          Khảo sát địa hình, địa chất công trình

-          Xác định phương án kỹ thuật của hệ thống

-          Lập dự án đầu tư (bằng tiếng Anh và tiếng Việt)

-          Thiết kế cơ sở

Tổng mức đầu tư theo khái toán: 12.733.234 EURO tương đương 279,6 Tỷ VNĐ (thời điểm 2008)

Tin khác