(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Thăng Long huyện Kinh Môn tỉnh Hải dương, vốn vay Ngân hàng Thế giới – Vốn WB

Date: 2014-03-27 14:36:29


Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Thăng Long huyện Kinh Môn tỉnh Hải dương, vốn vay Ngân hàng Thế giới – Vốn WB. Thudo Weico và Công ty CP lắp máy điện nước VIWASEEN 4 là nhà thầu tổng thầu EPC cho dự án này. Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, bao gồm 01 trạm xử lý nước sạch công suất 750 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối nước (khoảng 60Km) cũng như cấp nước đến khoảng 1.500 hộ dân.

Tên dự án: Tổng thầu EPC thiết kế và thi công Hệ thống cấp nước tập trung cho xã Thăng Long huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương – Vốn WB

Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Hải Dương

Tên khách hàng: BQLDA Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hải Dương

Ngày bắt đầu: 01/2009

Ngày hoàn thành: 03/2010

Giá trị đạt được của dịch vụ: 430 triệu VNĐ ~ 23.200 USD

Chủ trì: ThS. Nguyễn Triều Dương

Kỹ sư chủ chốt: KS. Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Thế Trường, Nguyễn Thị Tâm

Mô tả chi tiết Dự án :

Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Thăng Long huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương là một tiểu dự án trong Chương trình Cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng, được thực thi tại 29 xã thuộc tỉnh Hải Dương.

Mục tiêu chính của dự án là: Xây dựng một hệ thống cấp nước tập trung đảm bảo công suất cấp nước đến năm 2015 cho toàn bộ nhu cầu của người dân tại xã Thăng Long với khối lượng công việc chính bao gồm: Xây dựng 01 công trình thu nước mặt, trạm xử lý nước sạch đồng bộ với công suất 750m3/ngày và hệ thống đường ống phân phối, dịch vụ cấp nước cho khoảng 1.500 hộ dân.

Dự án sử dụng nguồn vốn vay của WB cung cấp tín dụng cho chính phủ Việt Nam

Dự án gồm có các hạng mục công trình như sau:

-          01 công trình thu và trạm bơm nước thô cùng hệ thống đường ống nước thô công suất 750 m3/ngđ

-          01 trạm xử lý nước sạch công suất 750 m3/ngđ bao gồm đầy đủ các công trình xử lý, công trình phụ trợ, hệ thống điện động lực và điều khiển cũng như các hạng mục phụ trợ như  cổng, tường rào, san nền, thoát nước, đường vào nhà máy, đường nội bộ…

-          Hệ thống đường ống cấp nước: truyền dẫn, phân phối và dịch vụ với tổng chiều dài khoảng 40 Km.

-          Cấp nước vào nhà cho khoảng 1.500 hộ dân

Mô tả dịch vụ mà công ty thực sự tham gia:

- Thu thập số liệu, điều tra và khảo sát

- Đo đạc khảo sát địa hình, khoan khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn

- Xác định phương án kỹ thuật của hệ thống

- Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

- Lập dự toán chi tiết và tổng dự toán

Tổng giá trị gói thầu: 9,5 Tỷ VNĐ (thời điểm 2009)

Tin khác