(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch liên xã Vũ Hòa, Vũ Thắng huyện Kiến Xương và xã Vũ Vinh huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB)

Date: 2014-03-27 14:50:31


Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch liên xã Vũ Hòa, Vũ Thắng huyện Kiến Xương và xã Vũ Vinh huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB). Thudo Weico và Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CONSTREXIM HOLDINGS) là nhà thầu tổng thầu EPC cho dự án này. Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, bao gồm 01 trạm xử lý nước sạch công suất 2.000 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối nước (khoảng 120Km) cũng như cấp nước đến khoảng 3.000 hộ dân.

Tên dự án: Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch liên xã Vũ Hòa, Vũ Thắng huyện Kiến Xương và xã Vũ Vinh huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình – Vốn WB

Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Thái Bình

Tên khách hàng: Ban quản lý dự án Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Thái Bình

Ngày bắt đầu: 11/2009

Ngày hoàn thành: 02/2010

Giá trị đạt được của dịch vụ: 850 triệu VNĐ ~ 46.000 USD

Chủ trì: ThS. Nguyễn Huy Khôi

Kỹ sư chủ chốt: KS. Đỗ Minh Thư

Mô tả chi tiết Dự án :

Là một trong số công trình cấp nước và VSMT nông thôn được thực thi tại tỉnh Thái Bình, sử dụng nguồn vốn vay từ WB.

Mô tả dịch vụ mà công ty thực sự tham gia:

- Khảo sát địa hình, địa chất phục vụ thiết kế bản vẽ thi công.

- Khảo sát địa chất thủy văn.

- Thiết kế bản vẽ thi công 01 trạm xử lí nước sạch công suất 2.000m3/ngđ, sử dụng nguồn nước mặt.

- Thiết kế chi tiết mạng đường ống truyền dẫn, phân phối nước sạch D90 ÷ D315 với tổng chiều dài 120km.

- Thiết kế mạng dịch vụ và đấu nối vào nhà cho 3.000 hộ dân.

Tổng mức đầu tư theo khái toán: 150 tỷ VNĐ (thời điểm 2009)

Tin khác