(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị trấn Ngọc Lặc huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa – Vốn vay WB

Date: 2014-03-27 15:17:20


Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị trấn Ngọc Lặc huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa – Vốn vay Ngân hàng thế giới (WB). Thudo Weico và Công ty CP CONSTREXIM số 1 – Công ty CP xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại CONSTREXIM là nhà thầu tổng thầu EPC cho dự án này. Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, bao gồm 01 trạm xử lý nước sạch công suất 1.500 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối nước (khoảng 90Km) cũng như cấp nước đến khoảng 2.000 hộ dân.

Tên dự án: Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị trấn Ngọc Lặc huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa – Vốn WB

Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Thanh Hóa

Tên khách hàng: BQLDA tuyến cạnh tranh GĐ2 tỉnh Thanh Hóa (thuộc Cty TNHH 1 TV Kinh doanh nước sạch Thanh Hóa)

Ngày bắt đầu: 02/2010

Ngày hoàn thành: 08/2010

Giá trị đạt được của dịch vụ: 440 triệu VNĐ ~ 23.500 USD

Chủ trì: ThS. Nguyễn Huy Khôi

Kỹ sư chủ chốt: KS. Lương Văn Mạnh, KS. Nguyễn Tùng Khánh

Mô tả chi tiết Dự án :

Dự án đầu tư từ nguồn vốn WB với mục đích cấp nước cho thị trấn Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa. Công trình gồm:

- 01 công trình thu nước mặt CS 1.000 m3/ngđ.

- 01 trạm xử lý nước bao gồm đầy đủ các hạng mục như: công trình xử lý, trạm bơm, bể chứa, hệ thống điện, cổng tường rào...

- Mạng ống phân phối D90 ÷ D160, L ~ 12 km.

- Mạng ống dịch vụ và cấp nước hộ gia đình cho 800 hộ dân.

Mô tả dịch vụ mà công ty thực sự tham gia:

- Khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thủy văn phục vụ thiết kế bản vẽ thi công.

- Khảo sát thủy văn nguồn nước, lấy mẫu và xét nghiệm mẫu nước.

- Lập hồ sơ thiết kế chi tiết.

- Lập dự toán chi tiết và tổng dự toán.

Tổng mức đầu tư theo khái toán: 23 tỷ VNĐ (thời điểm 2010)

Tin khác