(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước xã Khánh Vân huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình – Vốn vay Ngân hàng thế giới (WB)

Date: 2014-03-27 15:33:47


Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước xã Khánh Vân huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình – Vốn vay Ngân hàng thế giới (WB). Thudo Weico và Công ty CP Xây dựng cấp thoát nước số 1 là nhà thầu tổng thầu EPC cho dự án này. Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, bao gồm 01 trạm xử lý nước sạch công suất 1.000 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối nước (khoảng 70Km) cũng như cấp nước đến khoảng 1.450 hộ dân.

Tên dự án: Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước xã Khánh Vân huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình – Vốn WB

Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Ninh Bình

Tên khách hàng: Ban QLDA Cấp nước và vệ sinh sức khỏe nông thôn Ninh Bình

Ngày bắt đầu: 11/2009

Ngày hoàn thành: 03/2010

Giá trị đạt được của dịch vụ: 650 triệu ~ 35.000 USD

Chủ trì: ThS. Nguyễn Huy Khôi

Kỹ sư chủ chốt: Nguyễn Thanh Chương, Đỗ Tiến Dũng

Mô tả chi tiết Dự án :

WB tài trợ cho CP VN một khoản tín dụng cho việc xây dựng các HTCN nông thôn tỉnh Thái Bình, trong đó có dự án này. Nội dung dự án gồm:

- Xây dựng 01 công trình thu CS 1.8000 m3/ngđ và tuyến ống nước thô D225, L = 15 km

- Xây dựng 01 trạm xử lý nước CS 1.800 m3/ngđ với đầy đủ các hạng mục: Công trình xử lý, trạm bơm, bể chứa, hệ thống điện, cổng tường rào,...

- Xây dựng mạng ống cấp nước chính D75 ÷ D225, L = 11 km.

- Xây dựng mạng cấp 3 và đấu nối hộ gia đình cho ~ 1.200 hộ dân.

Mô tả dịch vụ mà công ty thực sự tham gia:

- Khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thủy văn phục vụ thiết kế bản vẽ thi công.

- Khảo sát thủy văn nguồn nước, lấy mẫu và xét nghiệm mẫu nước.

- Lập hồ sơ thiết kế chi tiết.

- Lập dự toán chi tiết và tổng dự toán.

Tổng mức đầu tư theo khái toán: 22 tỷ VNĐ (thời điểm 2009)

Tin khác