(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án Tư vấn lập Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế cho dự án cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước Khu công nghiệp Quang Châu huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, công suất 10.000 m3/ngày

Date: 2014-03-27 16:12:34


Dự án Tư vấn lập Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế cho dự án cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước Khu công nghiệp Quang Châu huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, công suất 10.000 m3/ngày. Thudo Weico đảm trách việc lập DADT, thiết kế cơ sở, thiết kế cho dự án

Tên dự án: Cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước khu công nghiệp Quang Châu huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang công suất 10.000 m3/ngày

Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Bắc Giang

Tên khách hàng: Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang

Ngày bắt đầu: 05/2011

Ngày hoàn thành: 06/2012

Giá trị đạt được của dịch vụ: 440 triệu VNĐ ~ 22.000 USD

Chủ trì: ThS. Nguyễn Mạnh Thắng

Kỹ sư chủ chốt: Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Việt Hà, Đỗ Minh Thư

Mô tả chi tiết dự án:

KCN Quang Châu đã được xây dựng tại huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang từ năm 2006. Do điều kiện công suất cấp nước của nhà máy nước Bắc Giang chưa đủ cung cấp cho khu công nghiệp nên việc KCN Quang Châu đã tự đầu tư một hệ thống cấp nước sạch, khai thác nước ngầm tại chỗ với công suất giai đoạn 1 là 5.000 m3/ngày. Do sự tăng trưởng nhanh chóng của KCN Quang Châu nên công suất hiện tại của nhà máy hiện có không đảm bảo cấp đủ nước sạch. Nguồn nước ngầm cũng bị hạn chế.

Do vậy KCN Quang Châu đã quyết định mở rộng nâng công suất của NMN hiện có lên 10.000 m3/ngày và sử dụng nguồn nước mặt sông Cầu.

Mô tả dịch vụ mà công ty thực sự tham gia:

- Thu thập số liệu, điều tra và khảo sát

- Khảo sát địa chất thủy văn, khoan khảo sát địa chất công trình, đo đạc khảo sát địa hình

- Xác định phương án kỹ thuật của hệ thống

- Lập Báo cáo dự án đầu tư, lập tổng mức đầu tư cho dự án

- Tính toán kinh tế, tài chính cho dự án

- Thiết kế cơ sở và thuyết minh thiết kế

- Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán chi tiết và tổng dự toán

- Xin các thỏa thuận, cấp phép cho các công việc xây dựng của dự án

Tổng mức đầu tư (theo khái toán kinh phí): 40 Tỷ VNĐ (thời điểm 2012)

Tin khác