(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án Xây dựng nhà máy cấp nước sạch cho khu công nghiệp Vân Trung huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, công suất 18.000 m3/ngđ – Vốn của nhà đầu tư Trung Quốc

Date: 2014-03-28 08:40:17


Dự án Xây dựng nhà máy cấp nước sạch cho khu công nghiệp Vân Trung huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, công suất 18.000 m3/ngđ – Vốn của nhà đầu tư Trung Quốc. Thudo Weico là nhà thầu tư vấn thực hiện Khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết và tổng dự toán cho phần công trình nguồn và tuyến ống nước thô với 2 ống gang DN400 dài 7Km.

Tên dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước khu công nghiệp Vân Trung huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang công suất 18.000 m3/ngày – Vốn của nhà đầu tư Trung Quốc

Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Bắc Giang

Tên khách hàng: Công ty TNHH 1TV FUGANG (Trung Quốc)

Ngày bắt đầu: 06/2012

Ngày hoàn thành: Đang thực hiện

Giá trị đạt được của dịch vụ: 1,1 tỷ VNĐ ~ 50.000 USD

Chủ trì: ThS. Nguyễn Mạnh Thắng

Kỹ sư chủ chốt: Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Việt Hà, Đỗ Minh Thư

Mô tả chi tiết dự án:

KCN Vân Trung được xây dựng tại các xã Vân Trung, Tăng Tiến, Hoàng Ninh (huyện Việt Yên) và xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng) của tỉnh Bắc Giang, với qui mô diện tích 433,28 ha.

Do điều kiện công suất cấp nước của nhà máy nước Bắc Giang chưa đủ cung cấp cho khu công nghiệp nên việc KCN Vân Trung tự đầu tư một hệ thống cấp nước sạch với quy mô công suất 18.000 m3/ngày và chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng 1 NMN công suất 6.000 m3/ngày và hệ thống công trình nguồn công suất 18.000 m3/ngày. Tuyến ống nước thô bằng gang dẻo DN400 dài 7Km, khai thác nguồn nước mặt sông Cầu.

Mô tả dịch vụ mà công ty thực sự tham gia:

- Thu thập số liệu, điều tra và khảo sát

- Khảo sát địa chất thủy văn, khoan khảo sát địa chất công trình, đo đạc khảo sát địa hình

- Xác định phương án kỹ thuật của hệ thống

- Lập Báo cáo dự án đầu tư, lập tổng mức đầu tư cho dự án

- Tính toán kinh tế, tài chính cho dự án

- Thiết kế cơ sở và thuyết minh thiết kế

- Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán chi tiết và tổng dự toán

- Xin các thỏa thuận, cấp phép cho các công việc xây dựng của dự án

Tổng mức đầu tư (theo khái toán kinh phí): 120 Tỷ VNĐ (thời điểm 2012)

Tin khác