(GMT + 7)

Tư Vấn Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hỗ trợ quản lý chất lượng công trình xây dựng cho 6 tiểu dự án tại 6 thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, vốn WB

Date: 2016-10-24 23:21:34


Tư vấn Hỗ trợ quản lý chất lượng công trình xây dựng Thuộc dự án thành phần " Hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Xây dựng thực hiện Chương trình Nâng cấp đô thị quốc gia và điều phối thực hiện dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long " do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP) là dự án thí điểm của “Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia – NUUP” theo Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 8/6/2009. Dự án được thực hiện tại các thành phố Cà Mau, Cần Thơ, Cao Lãnh, Mỹ Tho, Rạch Giá và Trà Vinh thuộc 6 Tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Các dịch vụ thực sự do nhân sự của đơn vị tư vấn thực hiện trong nhiệm vụ:

- Trợ giúp Ban Điều phối và Ngân hàng Thế giới trong giám sát và đánh giá công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và vận hành các công trình của dự án MDR-UUP.

- Cung cấp các hỗ trợ cho các tiểu dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long về nâng cao công tác quản lý chất lượng các công trình (như các hội thảo đào tạo tăng cường năng lực, Hỗ trợ PMU hoàn thiện hệ thống QLCL và nâng cao chất lượng công tác QLCL, Đưa ra các cảnh báo sớm các nguy cơ tiềm ẩn thông qua việc xem xét hồ sơ QLCL của các gói thầu cũng như qua công tác thực địa tại hiện trường …)

- Cập nhật Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (POM).

Tin khác