(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phần tỉnh Quảng Nam công suất từ 2.000-4.000m3/ngày

Date: 2017-09-26 16:12:11


Giám sát thi công và quản lý hợp đồng cho 03 hợp đồng xây dựng hệ thống cấp nước cho 3 thị trấn Phú Ninh, Thành Mỹ và Vĩnh Điện tỉnh Quảng Nam, vốn WB.

Tên dự án: Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phần tỉnh Quảng Nam công suất từ 2.000-4.000m3/ngày – Vốn WB.

Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam

Tên khách hàng: Ban QL các dự án đầu tư xây dựng thuộc Cty cổ phần XD và CTN Quảng Nam.

Ngày bắt đầu: 09/2010

Ngày hoàn thành: 04/2012

Giá trị đạt được của dịch vụ: 1,81 tỷ VNĐ ~ 98.000 USD.

Chủ trì: ThS. Nguyễn Huy Khôi

Kỹ sư chủ chốt: Nguyễn Thanh Tùng, Bùi Việt Trung, Hoàng Thạch Cương.

Mô tả dự án: Chính phủ VN đã nhận được một khoản tín dụng từ Hiệp hội phát triển quốc tế IDA cho việc thực hiện dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam, có thực thi tiểu dự án thành phần tỉnh Quảng Nam với việc xây dựng 3 hệ thống cấp nước cho 3 thị trấn Phú Ninh, Thành Mỹ và Vĩnh Điện

Mục tiêu chính của dự án là: thực hiện chương trình Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch, góp phần vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo thông qua việc đầu tư những công trình cấp nước sạch tập trung. Dự án sử dụng nguồn vốn vay của WB

Dự án gồm có các hạng mục công trình như sau:

- Hệ thống đường ống nước thô DN200, tổng chiều dài khoảng 8 km.

- 03 trạm xử lý nước sạch công suất 1.700 m3/ngđ; 2.000 m3/ngđ và 4.000 m3/ngđ bao gồm đầy đủ các công trình xử lý, công trình phụ trợ, hệ thống điện động lực và điều khiển cũng như các hạng mục phụ trợ như  cổng, tường rào, san nền, thoát nước, đường vào nhà máy, đường nội bộ…

- Mạng lưới đường ống truyền dẫn, phân phối nước DN200-DN400 với tổng chiều dài khoảng 90 km và mạng lưới đường ống dịch vụ HDPE (DN40-63 – L=450 Km) với khoảng 10.000 đầu máy cấp nước vào nhà.

Mô tả các dịch vụ thực sự do nhân sự của đơn vị tư vấn thực hiện trong nhiệm vụ:

- Quản lý hợp đồng

- Kiểm duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tài liệu khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn của nhà thầu

- Giám sát thi công xây lắp trên công trường

- Xác nhận khối lượng của nhà thầu

- Hỗ trợ Chủ đầu tư trong công tác thanh quyết toán với nhà thầu

- Lập các Báo cáo hàng tuần, tháng, quý và năm (tiếng Anh và tiếng Việt) theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và WB.

Tin khác