(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án phát triển đô thị loại vừa, tiểu dự án TP Lào Cai, hợp phần cấp nước

Date: 2017-09-26 16:11:59


Tư vấn giám sát thi công và quản lý hợp đồng cho Dự án phát triển đô thị loại vừa – Tiểu dự án thành phố Lào Cai – Hợp phần cấp nước, vốn WB.

Tên nhiệm vụ: Dự án phát triển đô thị loại vừa, tiểu dự án TP Lào Cai, hợp phần cấp nước – Vốn WB

Tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát thi công

Địa điểm: Tỉnh Lào Cai.

Ngày bắt đầu: 03/2015

Ngày hoàn thành: 11/2016

Giá trị đạt được của dịch vụ: 1,81 tỷ VNĐ ~ 98.000 USD.

Chủ trì: KS. Nguyễn Việt Hà

Kỹ sư chủ chốt: Phạm Quốc Duy, Trần Văn Ngọc.

Mô tả dự án: Chính phủ VN đã nhận được một khoản tín dụng từ Hiệp hội phát triển quốc tế IDA cho việc thực hiện dự án phát triển các đô thị loại vừa, thực hiện tại 03 thành phố là: Phủ Lý, Lào Cai và TP Vinh. Trong việc phát triển các đô thị có hợp phần Cấp nước. Dự án sử dụng nguồn vốn vay của WB

Hợp phần cấp nước của Dự án gồm có các hạng mục công trình như sau:

- Hệ thống đường ống nước thô DN500, tổng chiều dài khoảng 5 km bằng ống thép đen.

- 01 công trình thu và trạm bơm nước mặt công suất 10.000 m3/ngđ

- Cải tạo nâng công suất 01 nhà máy nước sạch công suất lên 10.000 m3/ngđ bao gồm đầy đủ các công trình xử lý, công trình phụ trợ, hệ thống điện động lực và điều khiển cũng như các hạng mục phụ trợ như  cổng, tường rào, san nền, thoát nước, đường vào nhà máy, đường nội bộ…

Mạng lưới đường ống truyền dẫn, phân phối nước DN160-DN300 với tổng chiều dài khoảng 8 km và mạng lưới đường ống dịch vụ HDPE (DN40-90) và cung cấp nước vào nhà cho từng hộ dân.

Mô tả dịch vụ mà công ty thực sự tham gia:

 

- Quản lý hợp đồng

- Kiểm duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tài liệu khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn của nhà thầu

- Giám sát thi công xây lắp trên công trường (cho tuyến ống nước thô DN500 và mạng lưới đường ống truyền dẫn, phân phối nước DN160-DN300)

- Xác nhận khối lượng của nhà thầu

- Hỗ trợ Chủ đầu tư trong công tác thanh quyết toán với nhà thầu

- Lập các Báo cáo hàng tuần, tháng, quý và năm (tiếng Anh và tiếng Việt) theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và WB.

 

Tin khác