(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án cải tạo nâng công suất nhà máy nước Sân bay Đà Nẵng từ 20.000m3/ngày lên 33.000m3/ngày

Date: 2017-09-26 16:48:31


Tư vấn khảo sát xây dựng và lập Bản vẽ thiết kế thi công cho toàn bộ dự án đầu cải tạo mở rộng nâng công suất NMN Sân bay Đà Nẵng lên 33.000 m3/ngđ.

Tên dự án: Cải tạo nâng công suất nhà máy nước Sân bay Đà Nẵng từ 20.000m3/ngày lên 33.000m3/ngày – Vốn vay của Chính phủ Pháp.

Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đà Nẵng.

Tên khách hàng: Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng.

Ngày bắt đầu: 09/2010

Ngày hoàn thành: 02/2011

Giá trị đạt được của dịch vụ: 1,25 tỷ VNĐ ~ 67.000 USD

Chủ trì: ThS. Nguyễn Huy Khôi

Kỹ sư chủ chốt: Th.S. Nguyễn Mạnh Thắng, KS. Trần Thu Hương, KS Lương Văn Mạnh, KS Đinh Thị Hằng, KS Hoàng Hải Duyến.

Mô tả dự án:

Cải tạo và mở rộng nhà máy nước Sân Bay thành phố Đà Nẵng từ công suất 20.000 m3/ngày lên công suất 33.000m3/ngày để đáp ứng nhu cầu dùng nước ngày càng tăng cao của thành phố Đà Nẵng.

Dự án đầu tư xây dựng trạm bơm nước thô công suất 33.000m3/ngày đặt tại nhà máy nước Cầu Đỏ, dẫn nước bằng đường ống nước thô DN600-DI dài 4,5km. Xây dựng đơn nguyên xử lý nước sạch mới có công suất 13.000m3/ngày đêm bao gồm các công trình: bể phân chia nước, bể trộn cơ khí, bể phản ứng cơ khí, bể lắng la men, bể lọc nhanh, bể chứa nước sạch, và nhà hóa chất.

Mô tả các dịch vụ thực sự do nhân sự của đơn vị tư vấn thực hiện trong nhiệm vụ:

- Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế bản vẽ thi công

- Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục công trình của nhà máy xử lý: bể phân chia nước, bể lắng, bể lọc, bể chứa nước sạch và nhà hóa chất

- Lập dự toán chi tiết và tổng dự toán.

Tin khác