(GMT + 7)

DỰ ÁN

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho 6 bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa


Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho 6 bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Thudo Weico là nhà thầu tư vấn Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho dự án, bao gồm các phần việc: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán chi tiết, tổng dự toán cho toàn bộ các hạng mục của công trình.

Xem tiếp

Giám sát thi công và quản lý hợp đồng, thẩm tra thiết kế cho các tiểu dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn tại 09 xã của tỉnh Nam Định - Đợt 2 - Vốn WB


Giám sát thi công và quản lý hợp đồng, thẩm tra thiết kế cho các tiểu dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn tại 09 xã của tỉnh Nam Định - Đợt 2 (thuộc dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng-Vốn WB), Thudo Weico (là đại diện chính của liên danh) và Công ty VCIC là liên danh nhà thầu thực hiện các công việc của dự án này, bao gồm việc giám sát thi công xây dựng và quản lý hợp đồng cho 2 hệ thống cấp nước cho 2 huyện Nam Trực và Mỹ Lộc tỉnh Nam Định.

Xem tiếp

Giám sát thi công và quản lý hợp đồng, thẩm tra thiết kế cho tiểu dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn tại 02 xã Trường Thành - Thanh Hồng huyện Thanh Hà và 60 công trình vệ sinh công cộng của tỉnh Hải Dương - Vốn WB


Giám sát thi công và quản lý hợp đồng, thẩm tra thiết kế cho tiểu dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn tại 02 xã Trường Thành - Thanh Hồng huyện Thanh Hà và 60 công trình vệ sinh công cộng của tỉnh Hải Dương (thuộc dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng-Vốn WB), Thudo Weico là nhà thầu tư vấn thực hiện các công việc của dự án này, bao gồm việc giám sát thi công xây dựng và quản lý hợp đồng cho 1 hệ thống cấp nước liên xã Trường Thành - Thanh Hồng huyện Thanh Hà và 60 công trình vệ sinh công cộng trong toàn tỉnh Hải Dương.

Xem tiếp

Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phần tỉnh Quảng Nam – Vốn WB


Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phần tỉnh Quảng Nam: Xây dựng các hệ thống cấp nước cho 3 thị trấn Phú Ninh, Thành Mỹ và Vĩnh Điện – Vốn WB, Thudo Weico là nhà thầu tư vấn thực hiện các công việc của dự án này, bao gồm việc giám sát thi công xây dựng và quản lý hợp đồng, thẩm tra thiết kế cho 3 hệ thống cấp nước của 3 thị trấn Phú Ninh, Thành Mỹ và Vĩnh Điện.

Xem tiếp

Dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn tại 05 xã của tỉnh Hải Dương - Đợt 5 (thuộc dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng-Vốn WB)


Dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn tại 05 xã của tỉnh Hải Dương - Đợt 5 (thuộc dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng-Vốn WB), Thudo Weico là nhà thầu tư vấn thực hiện: Lập các báo cáo dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, lập hồ sơ mời thầu thiết kế và thi công, thực hiện các khảo sát xã hội học, điều tra khảo sát nhu cầu và cam kết sử dụng nước, khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy văn, địa chất công trình phục vụ công tác lập thiết kế cơ sở cũng như các báo cáo dự án đầu tư cho cả 5 xã.

Xem tiếp

Dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn tại 08 xã của tỉnh Nam Định - Đợt 4 – Vốn WB


Dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn tại 08 xã của tỉnh Nam Định - Đợt 4 (thuộc dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng-Vốn WB), Thudo Weico (là đại diện chính của liên danh) và Công ty SEI Consultants là nhà thầu liên danh thực hiện các công việc của dự án này. Thudo Weico là đại diện chính của liên danh, thực hiện 75% khối lượng công việc bao gồm: Lập các báo cáo dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, lập hồ sơ mời thầu thiết kế và thi công, khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy văn, địa chất công trình phục vụ công tác lập thiết kế cơ sở cũng như các báo cáo dự án đầu tư cho cả 8 xã.

Xem tiếp