(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án Tư vấn lập Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế cho dự án cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước Khu công nghiệp Quang Châu huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, công suất 10.000 m3/ngày


Dự án Tư vấn lập Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế cho dự án cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước Khu công nghiệp Quang Châu huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, công suất 10.000 m3/ngày. Thudo Weico đảm trách việc lập DADT, thiết kế cơ sở, thiết kế cho dự án

Xem tiếp

Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước xã Khánh Vân huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình – Vốn vay Ngân hàng thế giới (WB)


Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước xã Khánh Vân huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình – Vốn vay Ngân hàng thế giới (WB). Thudo Weico và Công ty CP Xây dựng cấp thoát nước số 1 là nhà thầu tổng thầu EPC cho dự án này. Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, bao gồm 01 trạm xử lý nước sạch công suất 1.000 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối nước (khoảng 70Km) cũng như cấp nước đến khoảng 1.450 hộ dân.

Xem tiếp

Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị trấn Ngọc Lặc huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa – Vốn vay WB


Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị trấn Ngọc Lặc huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa – Vốn vay Ngân hàng thế giới (WB). Thudo Weico và Công ty CP CONSTREXIM số 1 – Công ty CP xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại CONSTREXIM là nhà thầu tổng thầu EPC cho dự án này. Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, bao gồm 01 trạm xử lý nước sạch công suất 1.500 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối nước (khoảng 90Km) cũng như cấp nước đến khoảng 2.000 hộ dân.

Xem tiếp

Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch liên xã Vũ Hòa, Vũ Thắng huyện Kiến Xương và xã Vũ Vinh huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB)


Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch liên xã Vũ Hòa, Vũ Thắng huyện Kiến Xương và xã Vũ Vinh huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB). Thudo Weico và Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CONSTREXIM HOLDINGS) là nhà thầu tổng thầu EPC cho dự án này. Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, bao gồm 01 trạm xử lý nước sạch công suất 2.000 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối nước (khoảng 120Km) cũng như cấp nước đến khoảng 3.000 hộ dân.

Xem tiếp

Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Thăng Long huyện Kinh Môn tỉnh Hải dương, vốn vay Ngân hàng Thế giới – Vốn WB


Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Thăng Long huyện Kinh Môn tỉnh Hải dương, vốn vay Ngân hàng Thế giới – Vốn WB. Thudo Weico và Công ty CP lắp máy điện nước VIWASEEN 4 là nhà thầu tổng thầu EPC cho dự án này. Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, bao gồm 01 trạm xử lý nước sạch công suất 750 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối nước (khoảng 60Km) cũng như cấp nước đến khoảng 1.500 hộ dân.

Xem tiếp

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và vệ sinh đô thị Núi Thành tỉnh Quảng Nam – Vốn tài trợ của Chính phủ Italia


Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và vệ sinh đô thị Núi Thành tỉnh Quảng Nam – Vốn tài trợ của Chính phủ Italia, Thudo Weico đảm trách việc Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở cho toàn bộ dự án, bao gồm thiết kế 01 trạm xử lý nước thải công suất 10.000 m3/ngày và mạng lưới đường ống thoát nước.

Xem tiếp