(GMT + 7)

Lập Báo Cáo DADT, Thiết Kế Cơ Sở

Lập Báo Cáo DADT, Thiết Kế Cơ Sở

Date: 2014-03-25 13:31:56


- Dự án nâng cấp và cải tạo hệ thống cấp nước xã Hữu Bằng huyện Thạch Thất - Hà Tây
Thudo Weico đảm trách việc Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở cho toàn bộ dự án, bao gồm thiết kế 01 trạm xử lý nước sạch công suất 3.000 m3/ngày và mạng lưới đường ống truyền dẫn, phân phối, dịch vụ và cấp nước cho từng hộ dân.

-  Dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn tại 08 xã của tỉnh Hải Dương - Đợt 4 (thuộc dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng-Vốn WB)
Thudo Weico là nhà thầu tư vấn thực hiện: Lập các báo cáo dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, lập hồ sơ mời thầu thiết kế và thi công, thực hiện các khảo sát xã hội học, điều tra khảo sát nhu cầu và cam kết sử dụng nước, khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy văn, địa chất công trình phục vụ công tác lập thiết kế cơ sở cũng như các báo cáo dự án đầu tư cho cả 8 xã.

Dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn tại 05 xã của tỉnh Hải Dương - Đợt 5 (thuộc dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng-Vốn WB)
Thudo Weico là nhà thầu tư vấn thực hiện: Lập các báo cáo dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, lập hồ sơ mời thầu thiết kế và thi công, thực hiện các khảo sát xã hội học, điều tra khảo sát nhu cầu và cam kết sử dụng nước, khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy văn, địa chất công trình phục vụ công tác lập thiết kế cơ sở cũng như các báo cáo dự án đầu tư cho cả 5 xã.

Dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn tại các xã Thanh Xuân, Đông Xuyên, Ứng Hòe thuộc 3 huyện của tỉnh Hải Dương (thuộc dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng-Vốn WB)
Thudo Weico là nhà thầu tư vấn thực hiện: Lập các báo cáo dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, lập hồ sơ mời thầu thiết kế và thi công, thực hiện các khảo sát xã hội học, điều tra khảo sát nhu cầu và cam kết sử dụng nước, khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy văn, địa chất công trình phục vụ công tác lập thiết kế cơ sở cũng như các báo cáo dự án đầu tư cho cả 3 tiểu dự án.

Dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn tại 08 xã của tỉnh Nam Định - Đợt 4 (thuộc dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng-Vốn WB)
Thudo Weico (là đại diện chính của liên danh) và Công ty SEI Consultants là nhà thầu liên danh thực hiện các công việc của dự án này. Thudo Weico là đại diện chính của liên danh, thực hiện 75% khối lượng công việc bao gồm: Lập các báo cáo dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, lập hồ sơ mời thầu thiết kế và thi công, khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy văn, địa chất công trình phục vụ công tác lập thiết kế cơ sở cũng như các báo cáo dự án đầu tư cho cả 8 xã.

- Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và vệ sinh đô thị Núi Thành tỉnh Quảng Nam, vốn tài trợ của Chính phủ Italia.
Thudo Weico đảm trách việc Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở cho toàn bộ dự án, bao gồm thiết kế 01 trạm xử lý nước thải công suất 10.000 m3/ngày và mạng lưới đường ống thoát nước.

- Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam - lần 2, tiểu dự án thành phần tỉnh Quảng Nam
Thudo Weico liên kết với công ty GHD-Australia, phụ trách lập báo cáo tiền khả thi và dự án khả thi, thiết kế chi tiết cho tiểu dự án tỉnh Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ).

- Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam - lần 2, tiểu dự án thành phần tỉnh Quảng Ninh
Thudo Weico liên kết với công ty GHD-Australia, phụ trách lập báo cáo tiền khả thi cho tiểu dự án tỉnh Quảng Ninh.

- Dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy cấp nước Đồng Châu huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình
Thudo Weico đảm trách việc Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở cho toàn bộ dự án, bao gồm thiết kế 01 trạm xử lý nước sạch công suất giai đoạn 1: 6.300 m3/ngày, giai đoạn 2: 12.000 m3/ngày và mạng lưới đường ống truyền dẫn, phân phối, dịch vụ và cấp nước cho từng hộ dân.

Dự án Tư vấn lập Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế cho dự án cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước Khu công nghiệp Quang Châu huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, công suất 10.000 m3/ngày.
Thudo Weico đảm trách việc lập DADT, thiết kế cơ sở, thiết kế cho dự án.

- Dự án Xây dựng nhà máy cấp nước sạch cho khu công nghiệp Vân Trung huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, công suất 18.000 m3/ngđ.
Thudo Weico là nhà thầu tư vấn thực hiện Khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết và tổng dự toán cho phần công trình nguồn và tuyến ống nước thô với 2 ống gang DN400 dài 7Km.

- Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước huyện Đoan Hùng
Thudo Weico là nhà thầu tư vấn thực hiện Khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết và tổng dự toán cho toàn bộ dự án, bao gồm 01 nhà máy xử lý nước sạch công suất giai đoạn 1: 3.000 m3/ngđ; giai đoạn 2: 6.000 m3/ngđ và toàn bộ mạng lưới hệ thống đường ống cấp nước DN100-DN300 với tổng chiều dài khoảng 90 Km.