(GMT + 7)

Thiết Kế Chi Tiết

Thiết Kế Chi Tiết

Date: 2014-03-25 13:33:08


- Dự án cải tạo cấp nước nội bộ Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội

Thudo Weico là chủ trì thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán chi tiết và tổng dự toán cho tất cả các hạng mục của dự án

- Dự án cải tạo một số điểm ngập úng trên địa bàn phường Long Biên

Thudo Weico là tổng thầu tư vấn đảm trách phần Tư vấn khảo sát xây dựng và thiết kế chi tiết cho toàn bộ dự án.

- Dự án Tổng thầu khảo sát, thiết kế thi công Dự án Xây dựng MLCN cho xã Hòa Phong, Hòa Nhơn huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Thudo Weico đảm trách phần khảo sát, thiết kế thi công xây dựng MLCN cho toàn bộ dự án

- Dự án đầu tư cải tạo NMN Cầu Đỏ công suất 170.000 m3/ngđ.

Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát xây dựng và lập Bản vẽ thiết kế thi công cho toàn bộ dự án.

- Dự án đầu cải tạo mở rộng nâng công suất NMN Sân bay Đà Nẵng lên 33.000 m3/ngđ.

Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát xây dựng và lập Bản vẽ thiết kế thi công cho toàn bộ dự án.

- Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Thăng Long huyện Kinh Môn tỉnh Hải dương, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)

Thudo Weico và Công ty CP lắp máy điện nước VIWASEEN 4 là nhà thầu tổng thầu EPC cho dự án này. Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, bao gồm 01 trạm xử lý nước sạch công suất 750 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối nước (khoảng 60Km) cũng như cấp nước đến khoảng 1.500 hộ dân.

- Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Nghĩa An huyện Ninh Giang tỉnh Hải dương.

Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, với quy mô công suất 1.400 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối nước (khoảng 60Km) cũng như cấp nước đến khoảng 2.700 hộ dân.

- Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Hồng Phong huyện Nam Sách tỉnh Hải dương, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)

Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, bao gồm 01 trạm xử lý nước sạch công suất 2.100 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối nước (khoảng 60Km) cũng như cấp nước đến khoảng 1.200 hộ dân.

- Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Cẩm Vũ huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải dương.

Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, với quy mô công suất 2.100 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối nước (khoảng 90Km) cũng như cấp nước đến khoảng 2.960 hộ dân.

- Dự án Xây dựng Nhà máy nước Đại Phong công suất 24.000 m3/ngày phục vụ nhà máy sản xuất cồn tại xã Đại Phong huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam

Thudo Weico đảm trách việc Tư vấn thiết kế tổng mặt bằng nhà máy và thiết kế chi tiết 1.700m đường ống cấp nước DN600 từ NMN Đại Phong về NM sản xuất cồn.

- Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước Vương-Dị Chế-Hải Triều-Tiên Lữ. Vốn tài trợ của Chính phủ Phần Lan

Thudo Weico đảm trách việc Tư vấn khảo sát địa hình địa chất, địa chất thủy văn, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho toàn bộ dự án, bao gồm thiết kế 01 trạm xử lý nước sạch công suất 1.000 m3/ngày và mạng lưới đường ống truyền dẫn, phân phối, dịch vụ và cấp nước cho từng hộ dân.

- Dự án Xây dựng mạng lưới đường ống cấp II và phân phối thuộc hệ thống cấp nước thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

Thudo Weico là nhà thầu tổng thầu tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công cho dự án.

- Dự án Xây dựng Hệ thống cấp nước khu Flamingo Đại Lải Resort

Thudo Weico là nhà thầu tổng thầu tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công cho dự án.

- Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị trấn Ngọc Lặc huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB)

Thudo Weico và Công ty CP CONSTREXIM số 1 – Công ty CP xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại CONSTREXIM là nhà thầu tổng thầu EPC cho dự án này. Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, bao gồm 01 trạm xử lý nước sạch công suất 1.500 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối nước (khoảng 90Km) cũng như cấp nước đến khoảng 2.000 hộ dân.

- Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị trấn Triệu Sơn huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB)

Thudo Weico và Công ty CP CONSTREXIM số 1 – Công ty CP xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại CONSTREXIM là nhà thầu tổng thầu EPC cho dự án này. Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, bao gồm 01 trạm xử lý nước sạch công suất 1.200 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối nước (khoảng 80Km) cũng như cấp nước đến khoảng 1.700 hộ dân.

- Dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Bình Định vốn vay ngân hàng Châu Á (ADB)

Thudo Weico liên danh với Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Đầu tư Cấp thoát nước Đăk Lăk thực hiện dự án, Thudo Weico đảm trách phần thiết kế bản vẽ thi công, là chủ trì thiết kế kỹ thuật thi công cho 3 trạm cấp nước: Thị trấn Bình Dương - công suất 500 m3/ngày, thị trấn Tăng Bạt Hổ - công suất 600 m3/ngày và trạm bơm tăng áp thị trấn Bình Dương - công suất 600 m3/ngày, thuộc gói thầu số 2 của dự án.

- Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch liên xã Vũ Hòa, Vũ Thắng huyện Kiến Xương và xã Vũ Vinh huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB)

Thudo Weico và Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CONSTREXIM HOLDINGS) là nhà thầu tổng thầu EPC cho dự án này. Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, bao gồm 01 trạm xử lý nước sạch công suất 2.000 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối nước (khoảng 120Km) cũng như cấp nước đến khoảng 3.000 hộ dân.

- Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước xã Khánh Vân huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB)

Thudo Weico và Công ty CP Xây dựng cấp thoát nước số 1 là nhà thầu tổng thầu EPC cho dự án này. Thudo Weico đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, bao gồm 01 trạm xử lý nước sạch công suất 1.000 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối nước (khoảng 70Km) cũng như cấp nước đến khoảng 1.450 hộ dân.

- Dự án Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

Thudo Weico là nhà thầu tư vấn đảm trách phần Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, bao gồm 01 trạm xử lý nước thải công suất 1.000 m3/ngđ và toàn bộ hệ thống đường ống thu gom nước thải với tổng chiều dài khoảng 10 Km.

- Dự án đầu tư Xây dựng tòa nhà TĐN

Thudo Weico là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán chi tiết và tổng dự toán cho dự án.

- Dự án đầu tư xây dựng khách sạn Phú Lộc

Thudo Weico là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán chi tiết và tổng dự toán cho dự án.

- Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa thông tin thanh thiếu niên thành phố Lạng Sơn

Thudo Weico là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán chi tiết và tổng dự toán cho dự án.

- Dự án đầu tư Xây dựng hệ thống Cấp nước thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, vốn ODA của Chính phủ Phần Lan

Thudo Weico liên kết với công ty CP xây dựng số 12 (VINACONEX 12) thiết kế và thi công công trình. Thudo Weico là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thủy văn; Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán chi tiết và tổng dự toán cho dự án.

- Dự án Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà, gói thầu DHWW-03 thuộc dự án Cấp nước và nước thải đô thị Việt Nam (P119077-Cr.4948-VN), vốn WB

Thudo Weico là thầu phụ cho Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đông Dương (ICC) trong việc: Cập nhật FS, khảo sát kỹ thuật; lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán chi tiết và tổng dự toán cho dự án.