(GMT + 7)

Giám Sát Thi Công và Quản lý hợp đồng

Giám Sát Thi Công, Quản Lý Hợp Đồng

Date: 2014-03-28 09:04:12


- Dự án xây dựng hệ thống cấp nước thô cho nhà máy DAP - khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng

Thudo Weico cung cấp dịch vụ giám sát thi công chất lượng công trình xây dựng cho dự án

- Giám sát thi công và quản lý hợp đồng, thẩm tra thiết kế cho các tiểu dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn tại 02 xã Cẩm Đông, Cẩm Phúc huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương (thuộc dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng-Vốn WB)

Thudo Weico là nhà thầu tư vấn thực hiện các công việc của dự án này, bao gồm việc giám sát thi công xây dựng và quản lý hợp đồng cho 2 hệ thống cấp nước của 2 xã Cẩm Đông, Cẩm Phúc huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương.

- Giám sát thi công và quản lý hợp đồng, thẩm tra thiết kế cho tiểu dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn tại 02 xã Trường Thành - Thanh Hồng huyện Thanh Hà và 60 công trình vệ sinh công cộng của tỉnh Hải Dương (thuộc dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng-Vốn WB)

Thudo Weico là nhà thầu tư vấn thực hiện các công việc của dự án này, bao gồm việc giám sát thi công xây dựng và quản lý hợp đồng cho 1 hệ thống cấp nước liên xã Trường Thành - Thanh Hồng huyện Thanh Hà và 60 công trình vệ sinh công cộng trong toàn tỉnh Hải Dương.

- Giám sát thi công và quản lý hợp đồng, thẩm tra thiết kế cho các tiểu dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn tại 09 xã của tỉnh Nam Định - Đợt 2 (thuộc dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng-Vốn WB)

Thudo Weico (là đại diện chính của liên danh) và Công ty VCIC là liên danh nhà thầu thực hiện các công việc của dự án này, bao gồm việc giám sát thi công xây dựng và quản lý hợp đồng cho 2 hệ thống cấp nước cho 2 huyện Nam Trực và Mỹ Lộc tỉnh Nam Định.

- Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phần tỉnh Quảng Nam: Xây dựng các hệ thống cấp nước cho 3 thị trấn Phú Ninh, Thành Mỹ và Vĩnh Điện, vốn WB

Thudo Weico là nhà thầu tư vấn thực hiện các công việc của dự án này, bao gồm việc giám sát thi công xây dựng và quản lý hợp đồng, thẩm tra thiết kế cho 3 hệ thống cấp nước của 3 thị trấn Phú Ninh, Thành Mỹ và Vĩnh Điện.

Dự án Cấp nước và VSNT Đồng bằng sông Hồng: Thi công xây lắp công trình mạng đường ống cấp nước sạch xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Thudo Weico là nhà thầu tư vấn thực hiện công tác giám sát thi công và xây dựng quản lý hợp đồng cho toàn bộ dự án.