(GMT + 7)

Dịch vụ

Dịch vụ

Date: 2014-03-06 16:51:09


Thudo Weico có kinh nghiệm toàn diện trong quản lý xây dựng và giám sát thi công cũng như phê duyệt, thẩm định, thiết kế và quản lý hợp đồng xử lý nước thải, xử lý nước, cũng như phân phối và các dự án kiểm soát mức độ ô nhiễm nước.

I. LĨNH VỰC TƯ VẤN, KHẢO SÁT THIẾT KẾ

1.1       Cấp nước

Chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng trong kỹ thuật cấp nước bao gồm:

v         Lập kế hoạch nguồn nước;

v         Lập kế hoạch cho lưu vực thu nước;

v         Bể chứa;

v         Xử lý nước;

v         Hệ thống cấp nước và phân phối.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho việc lập kế hoạch, thiết kế, khảo sát, phân tích và giám sát thi công các hệ thống cấp nước.

1.2       Thoát nước

Công ty có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu quy hoạch tổng thể thoát nước và tính toán, thiết kế chi tiết các hệ thống thoát nước.

Các dự án mà Công ty đã tham gia thiết kế và giám sát thi công bao gồm:

v         Cải tạo và xây dựng mới cống thoát nước;

v         Giảm sự rò rỉ vào/ra;

v         Giảm các rủi ro của úng ngập;

v         Trạm bơm;

v         Kênh dẫn và kênh xả;

v         Cải tạo sông và mương thoát nước;

v         Cống qua đê, sân tiêu năng;

v         Bể điều áp.

Chúng tôi hiểu và tận dụng đầy đủ các khoản tiết kiệm của chi phí cơ bản có thể tích luỹ trong quá trình thực hiện, ví dụ các cấu kiện đúc sẵn và đường hầm nhỏ cho thi công thay cho các phương pháp thi công truyền thống đối với các công trình sử dụng bê tông cốt thép và công trình cắt qua và công trình che phủ.

Kinh nghiệm chuyên môn trong phân tích thuỷ lực giúp chúng tôi xác định chi phí hiệu quả nhất cho hệ thống thoát nước thải và phương án vận hành các hệ thống phức tạp bao gồm hệ thống cống kết hợp, cống nội bộ, các cống đôi và bể chứa.

1.3       Xử lý nước thải

Công ty tham gia vào việc lập các nghiên cứu khả thi và thiết kế sơ bộ, bao gồm việc đánh giá các quá trình xử lý được lựa chọn để đạt hiệu quả thoát nước thải, đạt tiêu chuẩn đã được chấp thuận. Đặc biệt, chúng tôi có kinh nghiệm trong việc so sánh chi phí cho các sự chọn lựa xử lý khác nhau nhằm xác định giải pháp kinh tế nhất.

Công ty lập thiết kế chi tiết cho các qui trình xử lý nước thải bao gồm:

v         Xử lý sơ bộ, chắn rác, loại bỏ cát và dầu mỡ;

v         Lọc sinh học (thông thường và định hình hoá);

v         Công trình xử lý theo quá trình bùn hoạt tính;

v         Lọc sinh học có cấp gió;

v         Mương ôxy hoá;

v         Các công trình tạo phản ứng tiếp theo;

v         Công trình hợp khối (ví dụ: các thiết bị quay sinh học);

v         Khử trùng bằng ánh sáng cực tím;

v         Thiết bị kiểm soát mùi.

Trong các thiết kế này chúng tôi đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng/nhà thầu. Sơ đồ bố trí các công trình được đưa ra đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công và đạt hiệu quả cao.

Những dự án mà chúng tôi đã tham gia bao gồm:

v         Thiết kế các công trình mới;

v         Mở rộng cho các công trình hiện có;

v         Kỹ thuật xử lý;

v         Qui trình xử lý mới và tiên tiến;

v         Kiểm soát tiếng ồn và mùi;

v         Các chiến lược và qui trình xử lý bùn.

Với vai trò của một nhà thiết kế trong các hợp đồng thiết kế và xây dựng, Công ty đã cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết kế về xây dựng dân dụng, thuỷ lực, kết cấu, cơ khí và điện, đồng thời cũng nhận thức được mức độ chi tiết cần thiết nhằm đảm bảo thông tin đầy đủ cho việc thi công.

Công ty quản lý các dự án có giá trị đầu tư từ 10 tỷ đồng Việt nam trở lên, nhưng chúng tôi hiểu sự cần thiết cho các đề xuất chi tiết đầy đủ sẽ được chuẩn bị cho bất cứ qui mô nào của dự án.

Mối quan hệ chặt chẽ với các công ty cấp nước giúp cho chúng tôi hiểu rõ các vấn đề quan trọng đối với việc vận hành và bảo dưỡng và vì vậy các thiết kế phải đáp ứng nhu cầu phù hợp. Việc tham gia hợp tác của chúng tôi với các nhà thầu rất tốt và chúng tôi cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc phân chia thiết kế thành nhiều giai đoạn để phù hợp với kế hoạch xây dựng và sự cần thiết phải liên hệ và kết hợp chặt chẽ để đảm bảo các chi tiết xây dựng được chính xác để tiếp nhận các máy móc cơ khí và các chi tiết xây dựng được chuẩn bị đúng tiến độ đáp ứng đồng thời kế hoạch xây dựng và lắp đặt thiết bị.

1.4      Xử lý nước thải công nghiệp

Công ty có các kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước và nước thải công nghiệp. Chúng tôi đã tham gia các nghiên cứu và các dự án như sau:

v         Xử lý nước để cung cấp các loại nước có chất lượng khác nhau để uống, làm lạnh, các loại nước công nghiệp có chất lượng cao, nước cất cho sản xuất chất bán dẫn;

v         Chứa và vận chuyển chất thải lỏng;

v         Xử lý chất thải lỏng bao gồm các phương pháp xử lý như: trung hoà, lắng, xử lý cơ học và sinh học;

v         Vận chuyển và xử lý bùn, bao gồm phương pháp phân huỷ bằng kỵ khí;

v         Chứa acid và kiềm, vận chuyển và trung hòa, bao gồm vận chuyển chất thải rắn trung hoà thu được;

v         Xử lý nước thải chứa kim loại nặng.

Công ty có khả năng toàn diện trong lĩnh vực này với đội ngũ kỹ sư hoá học, xử lý công nghệ, cơ khí, điện, xây dựng dân dụng và kết cấu với các kinh nghiệm trực tiếp trong việc vận hành và điều khiển các thiết bị xử lý nước nước thải. Công ty có thể cử những nhóm chuyên gia có khả năng thực hiện các kế hoạch có qui mô vừa và lớn thông qua các giai đoạn phát triển dự án bao gồm việc lựa chọn công nghệ, giám sát thi công công trình và vận hành chạy thử.

1.5      Quản lý chất thải

Công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất thải ở Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các đối tượng khách hàng từ các tỉnh, thành phố tới các địa phương. Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bao gồm:

v         Phân tích và khảo sát thị trường;

v         Nghiên cứu môi trường, lập kế hoạch và nghiên cứu khả thi;

v         Khảo sát kỹ thuật và khảo sát nhà máy;

v         Thiết kế sơ bộ cho nhà máy và các thiết bị;

v         Chuẩn bị tiêu chí kỹ thuật;

v         Đánh giá hồ sơ thầu;

v         Thiết kế kiến trúc và phong cảnh;

v         Thiết kế kết cấu và xây dựng;

v         Giám sát thi công và vận hành chạy thử.

Chúng tôi tham gia nhiều lĩnh vực thuộc quản lý rác thải rắn tập trung bao gồm trung chuyển, bãi chôn, thiêu huỷ và các phương án xử lý rác thải khác. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành và lập qui hoạch xây dựng các nhà máy huỷ rác tập trung.

Kinh nghiệm điều tra ảnh hưởng đối với môi trường của các qui trình công nghệ trong việc thu gom, xử lý rác thải rắn của chúng tôi được đánh giá cao, đặc biệt trong bối cảnh môi trường thế giới được quan tâm như hiện nay.

II. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Thudo Weico luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong chuyên ngành cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.

Công ty đã và đang triển khai một số đề tài nghiên cứu về lĩnh vực quy hoạch hệ thống thoát nước đô thị, công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn và cấp thoát nước nông thôn. Trong năm 2006 Công ty tiếp tục nghiên cứu các đề tài: Xử lý rác thải tại các bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị, Xử lý nước ngầm có hàm lượng Sắt cao trong nước nguồn.

2006-2007: Thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học là: khử Amôniắc và Arsenic ra khỏi nước ngầm và đề tài Quy hoạch cấp nước Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Thành viên của Thudo Weico là chủ trì nghiên cứu cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, gồm 8 tỉnh thành. Đây là các đề tài cấp Trung ương thuộc chương trình trọng điểm, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1251/QĐ-TTG ngày 12/9/2008, làm cơ sở để Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc các vùng KTTĐ điều chỉnh các Quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành Cấp nước trên địa bàn tỉnh và thực thi các dự án Cấp nước theo quy hoạch này.

III. CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, TỔNG THẦU THI CÔNG XÂY LẮP, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CẤP THOÁT NƯỚC, SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT TƯ CHUYÊN NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC

Bên cạnh công tác tư vấn, khảo sát thiết kế, nghiên cứu khoa học, Thudo Weico đã và đang thực hiện nhiều dịch vụ chuyển giao công nghệ, thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước có quy mô vừa và nhỏ, sản xuất và cung ứng thiết bị, vật tư chuyên ngành cấp thoát nước.

Một trong những định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới là đầu tư xây dựng các công trình cấp nước vừa và nhỏ phục vụ các khu công nghiệp, thị trấn, thị tứ theo hình thức BOO (xây dựng-vận hành-sở hữu), BT (xây dựng-chuyển giao), BOT (xây dựng-vận hành-chuyển giao).