(GMT + 7)

Tư Vấn Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Tư Vấn Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Date: 2014-03-10 16:40:31


- Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, vốn WB

Thudo Weico là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật (Tư vấn TA) cho Bộ Xây dựng, các Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn lập FS, thiết kế cơ sở, khái toán tổng mức đầu tư và lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu cho tiểu dự án thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang.

- Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, vốn WB

Thudo Weico là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật (Tư vấn TA) cho Bộ Xây dựng, các Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn lập FS, thiết kế cơ sở, khái toán tổng mức đầu tư và lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu cho tiểu dự án thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp.

- Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án thành phố Trà Vinh tỉnh Trà Vinh, vốn WB

Thudo Weico là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật (Tư vấn TA) cho Bộ Xây dựng, các Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn lập FS, thiết kế cơ sở, khái toán tổng mức đầu tư và lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu cho tiểu dự án thành phố Trà Vinh tỉnh Trà Vinh.

Hỗ trợ quản lý chất lượng công trình xây dựng cho 6 tiểu dự án tại 6 thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, vốn WB

Date: 2016-10-24 23:21:34


Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP) là dự án thí điểm của “Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia – NUUP” theo Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 8/6/2009. Dự án được thực hiện tại các thành phố Cà Mau, Cần Thơ, Cao Lãnh, Mỹ Tho, Rạch Giá và Trà Vinh thuộc 6 Tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Các dịch vụ thực sự do nhân sự của đơn vị tư vấn thực hiện trong nhiệm vụ:

- Trợ giúp Ban Điều phối và Ngân hàng Thế giới trong giám sát và đánh giá công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và vận hành các công trình của dự án MDR-UUP.

- Cung cấp các hỗ trợ cho các tiểu dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long về nâng cao công tác quản lý chất lượng các công trình (như các hội thảo đào tạo tăng cường năng lực, Hỗ trợ PMU hoàn thiện hệ thống QLCL và nâng cao chất lượng công tác QLCL, Đưa ra các cảnh báo sớm các nguy cơ tiềm ẩn thông qua việc xem xét hồ sơ QLCL của các gói thầu cũng như qua công tác thực địa tại hiện trường …)

- Cập nhật Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (POM).