(GMT + 7)

Tư Vấn Lập HSMT, Đánh Giá HSDT

Tư Vấn Lập HSMT, Đánh Giá HSDT

Date: 2014-03-28 09:18:12


- Dự án Đầu tư khai thác nước ngầm Trường Sỹ quan Lục quân I

Thudo Weico đảm trách việc Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu và công tác giám sát thi công công trình của dự án.

- Dự án Xây dựng công trình nhà công vụ Trung đoàn 20 – Cục C22 – Tổng cục II Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp.

Thudo Weico là đơn vị tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu xây lắp và cung cấp thiết bị công trình cho Dự án.

- Dự án Quản lý và xử lý chất thải rắn Hải Phòng, sử dụng vốn ODA của Hàn Quốc và vốn đối ứng trong nước.

Thudo Weico là đơn vị tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu số 5: “Tư vấn giám sát các gói thầu số 1, số 2 và số 7” của Dự án

- Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, vốn WB

Thudo Weico là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật (Tư vấn TA) cho Bộ Xây dựng, các Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn lập FS, thiết kế cơ sở, khái toán tổng mức đầu tư và lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu cho tiểu dự án thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp.