(GMT + 7)

Thẩm Tra TKCT và Tổng Dự Toán

Thẩm Tra TKCT và Tổng Dự Toán

Date: 2014-03-25 14:08:53


-Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc
Thudo Weico là nhà thầu ftư vấn thực hiện Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công hệ thống thoát nước mưa, mạng lưới thu gom và xử lý nước thải công suất 5.000 m3/ngđ (dự án được lập bởi liên danh Porry và VIWASE).

-Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch khu kinh tế mở Nghi Sơn Thanh Hóa

Thudo Weico là nhà thầu tư vấn thực hiện Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết và tổng dự toán cho toàn bộ dự án, bao gồm 01 nhà máy xử lý nước sạch công suất 30.000 m3/ngđ và toàn bộ mạng lưới hệ thống đường ống cấp nước DN100-DN500.

-Dự án Xây dựng trạm bơm giếng và tuyến ống nước thô nhà máy liên hợp thực phẩm Đông Nam Á

Thudo Weico đảm trách việc Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán, giám sát kỹ thuật thi công công trình.

-Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước xã Yên Mô và xã Yên Đồng huyện Yên Hưng tỉnh Ninh Bình, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB)

Thudo Weico đảm trách phần thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, bao gồm 01 nhà máy xử lý nước sạch công suất 1.200 m3/ngđ và toàn bộ mạng lưới hệ thống đường ống cấp nước DN40-DN300 với tổng chiều dài khoảng 110 Km.

-Dự án Xây dựng trạm xử lý nước sạch khu công nghiệp Đình Trám

Thudo Weico là nhà thầu tư vấn thực hiện Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết và tổng dự toán cho toàn bộ dự án, bao gồm 01 nhà máy xử lý nước sạch công suất 1.000 m3/ngđ và toàn bộ mạng lưới hệ thống đường ống cấp nước DN100-DN300 với tổng chiều dài khoảng 35 Km.

-Dự án Cải tạo nâng cấp và kiên cố hóa kênh mương xã Võng Xuyên huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội

Thudo Weico đảm trách việc Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết và tổng dự toán cho dự án.

-Dự án Cấp nước sinh hoạt cho 2 xã Công Bằng và Giáo Hiệu huyện Pắc Nặm tỉnh Bắc Kạn

Thudo Weico là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết và tổng dự toán cho dự án này